דוח לקוחות רדומים או שלא קנו בתקופת זמן האחרונה

הרבה פעמים נתבקש לדעת מי הם הלקוחות הרדומים, לקוחות שרכשו בעבר, אבל לא רכשו לאחרונה. בפריוריטי אין דוח שעונה על השאלה הזו, בפריוריטי יש בעיקר דוחות פוזיטיביים, של מה כן קרה, אין מספיק תחכום לדעת מה לא קרה…   לשם כך כתבתי את הסקריפט הקצר הזה, שאפשר להריץ בקלות ב WINDBI או לחבר לפרוצדורה ודוח, לשימושכם.  

:_FIRST_IV_DATE = (01/01/20);

:_LAST_IV_DATE = (01/01/23);

SELECT CUSTOMERS.CUSTNAME,CUSTOMERS.CUSTDES FROM CUSTOMERS WHERE CUSTOMERS.CUST NOT IN ( SELECT DISTINCT CUST FROM INVOICES WHERE INVOICES.TYPE IN ('E','A','C') AND INVOICES.IVDATE > :_LAST_IV_DATE AND INVOICES.STORNOFLAG <> 'Y' ) AND CUSTOMERS.CUST IN ( SELECT DISTINCT CUST FROM INVOICES WHERE INVOICES.TYPE IN ('E','A','Q') AND INVOICES.IVDATE BETWEEN :_FIRST_IV_DATE AND :_LAST_IV_DATE AND INVOICES.STORNOFLAG <> 'Y' ) FORMAT

;

הסקריפט יציג את כל הלקוחות שרכשו בטווח התאריכים אך לא רכשו לאחר טווח התאריכים הנתון.

בהצלחה!

כתיבת תגובה