יבוא וטיפול בקובץ אקסל על ידי שאילתת SQL תוך שימוש ב MMS

הרבה פעמים נופל לידי קובץ אקסל, ויש צורך לבצע השוואות בין נתונים בפריוריטי לבין נתונים בקובץ האקסל.

מה שרוב האנשים עושים במקרה כזה, הוא לפרוק מתוך הפריוריטי את הנתונים לאקסל, ואז להתחיל תהליך של השוואת נתונים אין סופית.

במידה ואתם שולטים ב Microsoft Mangement Studio, ניתן בקלות לייבא את קובץ האקסל כטבלה ב SQL , ואז לבצע שאילתות בצורה הרבה יותר גמישה ומהירה.

ראו את הקוד המצורף.

בהצלחה!

CREATE TABLE #orders3(

ord varchar(50) ,

partname varchar(50),

qty varchar(50)

PRIMARY KEY(ord,partname)

);

BULK INSERT #orders3

FROM 'C:\tmp\orders3.csv'

WITH

(

FIRSTROW = 1,

FIELDTERMINATOR = ',', –CSV field delimiter

ROWTERMINATOR = '\n', –Use to shift the control to next row

TABLOCK

)

כתיבת תגובה