הוספת עמודות למחולל דוחות.

הוספת עמודות למחולל דו"חות יש לעקוב אחר נתיב המחולל הנדרש וללחוץ ממנו F6 על מנת לעבור למחולל הפרוצדורות או לחלופין יש לחפש את שם המחולל המבוקש במחולל הפרוצדורות. במסך הבן שלבי הפרוצדורה יש לאתר את השלב מטיפוס R. בלחיצה על F6 מהשלב מטיפוס R נעבור למחולל הדו"חות. על מנת להוסיף שדה למחולל הדו"חות יש להוסיף שורה חדשה ולציין את עמודת הטבלה ושם הטבלה במסך הבן עמודות הדו"ח. חשוב מאוד – חובה לציין כותרת בשדה כותרת חדשה!!! – השם שאבחר הוא זה שיוצג במחולל הדו"חות. לדוגמא אם ברצוני להוסיף את השדה מס' חברה ממסך לקוחות אעשה זאת באופן המסומן בתמונה. יש להריץ את מחולל הדו"חות ולוודא שהשדה התווסף לדו"ח.

כתיבת תגובה