אינטגרציה עם קופת פוזיטיב, הגדרות שיש לבצע בפריוריטי

על מנת לאפשר עבודה שוטפת בין מערכת פריוריטי לקופת פוזיטיב, יש לבצע מספר התאמות.

לקוחות מזדמנים:

יש לפתוח בפריוריטי לקוח מזדמן לכל חנות, כאשר מספר הלקוח זהה למספר החנות במערכת פוזיטיב.

אמצעי תשלום:

יש לעדכן את כל אמצעי התשלום במערכת לפי ההגדרות הבאות –

תנאי תשלום:

יש להתאים את קודי תנאי התשלום למערכת פוזיטיב.

על כן, יש לפתוח תנאי תשלום כך שהקוד יהיה מספר התשלומים.

יש להתקין את קובץ ההתקנה שקיבלתם ברכישת התוכנה.

לאחר ההתקנה, יש להוסיף בנתיב מנהל המערכת > תחזוקת מערכת > קבועי המערכת > קבועים לתוכניות פרטיות

קבוע בשם POST_ADMIN_URL, בתאור הקבוע יש להקיש את כתובת המשרד האחורי כפי שקיבלתם ממוקד השירות.

לקוחות:

יש לפתוח לקוח עם מספר זהה למספר הקופה. בנוסף יש לפתוח סניף זהה וקופה. המספר של הלקוח, סניף קופה חייב להיות תואם למספר הקופה!

מלאי:
על מנת שמלאי המחסנים יעודכן בהתאם לרכישות המוצרים בחן מס יש לבצע את השלבים הבאים:
הקמת מחסן לכל חנות במערכת פריוריטי – 
יש להיכנס למסך מחסנים בנתיב ניהול מלאי > ניהול מחסנים > מלאי נוכחי > מחסנים.
יש להקים מחסן עבור כל חנות מכירות .
הסבר שדות:
מחסן – קוד המחסן = מספר החנות
תאור מחסן – תאור קצר של המחסן (רצוי שיהיה כשם החנות)
טיפוס – D
איתור – 0 יופיע באופן דפולטיבי 
מחסן מכירות – יש לסמן את הצ'ק בוקס

כתיבת תגובה