Magento Priority plugin
פלאגין מג'נטו פריוריטי

הפלאגין מאפשר לסנכרן מידע בין הפריוריטי לחנות המג'נטו.

סנכרון מלאי לאתר
סנכרון מוצרים לאתר
סנכרון הזמנות לפריוריטי
סנכרון חשבונית מס קבלה לפריוריטי
סנכרון מחירים לאתר

 

סנכרון מלאי – 

המערכת יודעת לקרוא את המלאי הזמין לכל מוצר

ובכך לתת תמונה מלאה של מצב המלאי כולל הזמנות פתוחות, ולמנוע מצב של שריון מלא כפול.

 

סנכרון מוצרים –

הפלאגין תומך בסנכרון מוצרים מהפריוריטי.

כולל סנכרון מורכבים ופשוטים.

לפלאגין אלגוריתם שיודע לשחלף מוצרים מהפריוריטי לאתר כמורכבים לפי שדות שמוגדרים מראש.

 

סנכרון הזמנות –

סנכרון ההזמנות והחשבוניות מתבצע ברגע לאחר סיום ההזמנה או באופן לילי

וזאת כדי לתת תמונת מצב עדכנית אך לא להעמיס על השרתים.

 

הסנכרון מתבצע באופן אוטומאטי וללא צורך בלחיצת כפתור.

קיימת בקרה מלאה על סנכרון הנתונים, כולל מיפוי שגיאות ואפשרות שידור מחדש.